Kožený autointeriér

Zabarvení kůže

Zabarvení kůže

Velmi častým jevem u hladkých pigmentovaných kůží je zabarvení kůže textilním, novinovým nebo jiným barvivem. K tomuto poškození dochází více či méně výrazně u všech barev kůže.