Odborně pečujeme o kůži

Každý odborník Vám jistě potvrdí, že pravidelná a správná péče o kůži je nezbytná a dokáže až několikanásobně prodloužit její životnost. Pravidelnou údržbou také docílíte zachování přirozených vlastností kůže a snížení případných nákladů na její servis. Doporučený interval mezijednotlivými čištěními je minimálně 2 – 4× za rok dle intenzity užívání. Proto jsme pro naše zákazníky, kteří nemají dostatek volného času nebo se obávájí, že si svou neznalostí poškodí, připravili program pravidelné péče při níž náš servisní provádí údržbu přímo u klienta přípravky přímo určenými pro daný typ kůže.